Fredrik Reinfeldt

Idag den 29 nov. 2010 har jag mött Fredrik Reinfeldt på restaurang Tranan i Sibbhult. Det lär visst vara 30 år sedan någon statsminister senast var i Östra Göinge. De två vänstra bilderna har jag tagit med en enkel mobilkamera. Den högra har jag (med tillåtelse) lånat från Kristianstadsbladets hemsida, fotograf Tommy Svensson.

                

Jonas Rydberg

Jonas Rydberg är den nye kommunchefen i Östra Göinge sedan oktober 2010. Jonas Rydeberg är inte obekant med bygden. Han har tidigare jobbat som officer på T4 i Hässleholm och även varit vd för Linjebuss, samt kanslichef hos Kristdemokraterna. I grund och botten är han civilekonom, så det är en man med en bred bakgrund som kommit till Östra Göinge kommun. Närmast kommer han från arbetet som personalchef vid Värmdö kommun. Han menar att Östra Göinge har flera starka sidor. Naturen och miljön är några exempel. Jonas Rydeberg anser att det i kommunen finns goda förutsättningar för en gynnsamm befolkningsutveckling och företagssamhet. Han tycker också att det är spännande att kommunen fått en ny politisk majoritet.

Jag fick en liten pratstund med honom den 26 okt. 2010 då jag också tog denna bild.

Peter Halldorf

Peter Halldorf, född 21 juni 1958, pastor i Pingströrelsen och verksam på Nya Slottet i Bjärka-Säby söder om Linköping. Han är redaktör och ansvarig utgivare för Pilgrim. På Nya Slottet, där Pilgrim har sin redaktion, leder han retreater tillsammans med en kommunitet. Där leder han också stora ekumeniska uppbyggelsemöten, som samlar tusentals människor från olika kyrkor och samfund. Han är författare till ett stort antal böcker om lärjungaskap, det inre livet och den tidiga kyrkans historia. Peter Halldorf har haft stor betydelse för Svensk kristenhet. Dels genom sitt författarskap, men också genom sitt predikande i många olika kyrkor och samfund. Han framstår som en förnyare av helhjärtad kristen tro med en bred kyrklig förankring.

Peter gästade Broby lördagen den 23 oktober 2010 då han hade tre ekumeniska samlingar. Ämnet var ”Den Helige Ande i våra liv och i vår gudstjänst”. Det var stark djup andlig förkunnelse. Utanför församlings-hemmet fick jag ta denna bild av honom. I bakgrunden syns prästgården.

Ann Heberlein

                

Ann Heberlein är teologie doktor i etik, talare och författare. I början av 2009 kom hennes självbiografiska bok ”Jag vill inte dö, jag vill bara inte leva” om psykisk ohälsa. En bok som väckt enorm uppmärksamhet och debatt. Ann lider sedan tjugoårsåldern av den psykiska sjukdomen bipolär typ 2, som tidigare kallades manodepressivitet.

Ann Heberlein är doktor i etik vid Lunds universitet och disputerade 2005. Under sin fortsatta karriär har hon i stor utsträckning ägnat sig åt skuldbegreppet. Hon har undervisat vid universitet i sexualetik, miljöetik, feministisk etik och teologisk etik. Ann är en ofta engagerad föreläsare i etiska frågor. Hennes ämnen är: Att ta ansvar, etik och moral och psykisk hälsa. I augusti 2008 lämnade hon Svenska kyrkan för att hon bland annat ansåg att den blivit ytlig och banal, för att kyrkan inte längre vågar tala om Gud, Jesus, om synd och förlåtelse.

Jag hade förmånen att lyssna till henne på Hotel Åhusstrand i Åhus den 21 okt. 2010 då hon föreläste på en länsträff för överförmyndare. Den glada bilden till vänster tog jag med min mobiltelefon och bilden till höger har jag lånat från Talar-forums hemsida www.talarforum.se På denna hemsida kan man också boka Ann för föreläsningar.