Lennart Möller

Lennart Möller är professor vid Karolinska institutet i Stockholm inom området miljömedicin. Han sysslar mycket med DNA-forskning. Dessutom är han en hängiven kristen som vetenskapligt visar bibelns tillförlitlighet. I projektet Exodus finns flera exempel på att bibelns berättelser stämmer överens med  egyptiska källor. Gängse föreställningar om israliternas uttåg ur Egypten menar Möller behöver revideras på flera punkter, inte minst när det gäller geografin.

Helgen 17-18 jan. 2009 gästade Lennart Möller Glimåkra och föreläste om sitt forskningsprojekt Exodus. Han trollband publiken med flera intressanta föreläsningar. Detta var en bibelhelg i GEUT:s regi.