Nils Ibstedt

Nils Ibstedt är en gammal god vän till mig sedan mitten av 70-talet. Nils är en mångsysslare. Han var missionär i Japan under många år. Dessutom är han arkitekt, konstnär och författare. Jag är glad att jag får räknas till hans vänner. Dessutom är vi tacksamma för att Nils och hans maka Mirjam är trogna medlemmar i vår lilla pingstförsamling i Broby. Trots dryga 80 år är Nils ”still going strong” och var på en flera veckors lång resa till Japan 2007. Bilden tog jag i vårt hem i oktober 2006.

Kolla hans intressanta hemsida: www.nils-ibstedt.com