Berit Simonsson

Berit Simonsson inspiratör i Oasrörelsen i Svenska Kyrkan. Jag hörde Berit i Glimåkra Kyrka lördagen den 3 feb. 2007. Hon talade då om hur Nehemja byggde Guds församling. Det var en bra undervisning om att Gud har läget under kontroll och att han ofta har en annan tidtabell än vår. Det var en uppfordrande predikan om att Guds tjänare och tjänarinnor skall förvänta sig att Gud vill göra under idag. Berit har ett vackert efternamn – vi är dock inte släkt på annat sätt än att vi är syskon i Herren.