Lasse Anrell

Lasse Anrell behöver väl ingen närmare presentation. Jag träffade honom för några år sedan (det kan ha varit 2004) på en mässa i Kristianstad. Han talade där om pelagonier! Jag fick en liten pratstund med honom och fick hans autograf. Han var helt OK även om han ger ett kaxigt intryck i TV. När vi skiljdes åt tryckte jag hans hand och önskade både honom och hans familj Guds Rika Välsignelse. Det tackade han för.