Bengt Johansson

Lördagen den 9 feb. och söndagen den 10 feb. 2008 hade vi glädjen att lyssna till Bengt Johanssoni Glimåkra Kyrka resp. Broby Kyrka. Bengt Johanasson är född 1952 och är kristen sångare, rockmusiker, sångförfattare och bildkonstnär. Det var en gemensam GEUT-helg med kommunens alla kyrkor och frikyrkor. Många människor samlades för att lyssna till evangelium, men också för att sjunga med i de olika lovsångerna med olika musikstil.