Märta Svensson

Märta Svensson, svensk gospelsångerska från Värnamo. Hon har vid ett flertal tillfällen uppträtt i TV. Märta Svensson är en av Sveriges mest uppmärksammade kristna sångerskor. Hon är en av numera få sångare med den kristna musiken som yrke. Hon har de senaste 20 åren varit aktiv sångerska på heltid. Hennes repertoar är mycket bred, från enkla visor till avancerad kyrkomusik men mest förknippas hon med gospelgenren. Jag träffade Märta i Sibbhults Kapell där vi hade en ekumenisk satsning i GEUT:s regi 1984 (?)