Nilkas Piensoho

Nilkas Piensoho ung missionspastor som gästade oss i Knislinge några gånger under 80-talet i samband med GEUT-arrangemang. Jag tog denna bild vid ett sådant tillfälle. Niklas är från och med 2005 föreståndare för Sveriges största pingstförsamling – Filadelfiaförsamlingen i Stockholm. Undrens tid är inte förbi!