Patric Åberg

Vid samma tillfälle som vi lyssnade till Björn Ranelid 25 april 2012 träffade jag bl.a. Patric Åberg – kommunalrådet i Östra Göinge kommun. Han var den ende i kommunledningen som tackade mig i dec. 2013 efter mina åtta år som överförmyndare i kommunen.

DSCN7168R1_redigerad-1

Björn Ranelid

Den 25 april 2012 gästade Björn Ranelid Broby. Han berättade om sitt liv. Han tryckte särskilt på detta med alla människors lika värde. En fängslande föredragshållare. Jag fick gärna ta några bilder av honom. Kort efter Brobybesöket var Ranelid med i en uppmärksammad trafikolycka. Min fru gillar också Björn Ranelid – se bilden till höger!!!

    

Heli Nothdurf

Från häxa till ett Guds barn. Den 5 mars 2011 var jag på Lördagsfrukost i Broby församlingshem och lyssnade till ett intressant livsöde. Det var Heli Nothdurf som berättade om hur hon som barn kom till Sverige från Finland och fick uppleva svår mobbing i skolan. Hon fylldes av mycket hat och ilska. Hon drogs in i ockulta kretsar och blev tablettmissbrukare. Heli blev inte fri och löst förrän hon tog emot Jesus Kristus som sin personlige frälsare. Ett starkt vittnesbörd om hur Jesus kan hjälpa och förvandla, men också en varning för att syssla med seanser, ockultism och spiritism.

Göran Larsson

Göran Larsson är präst och teologi doktor och arbetar i Jerusalem på Svenska teologiska Institutet. Han ägnar sin tid och sina studier åt relationerna mellan judendom och kristendom samt Gamla och Nya Testamentet. Göran Larsson är mycket respekterad för sina kunskaper på det här området runtom i världen. Han förmedlar stor kunskap på ett enkelt sätt. Jag hade förmånen att lyssna till honom i Kviinge (Hanaskog) lördagen den 19 februari 2011, då jag också tog denna bild.

Läs mera!

http://www.judiskkristnarelationer.se/

Tre Barytoner

Söndagen den 12 dec. 2010 var jag på julkonsert i Osby och lyssnade till ”Tre Barytoner”. Bo Wallenberg, Mikael Järlestarnd och Mikael Joumé. Gästsolist var Emma Chroscielewski. Många härliga julsånger. Insamlingen till matpaket till fattiga i Ukraina inbringade 33 500 kr!!

             

Fredrik Reinfeldt

Idag den 29 nov. 2010 har jag mött Fredrik Reinfeldt på restaurang Tranan i Sibbhult. Det lär visst vara 30 år sedan någon statsminister senast var i Östra Göinge. De två vänstra bilderna har jag tagit med en enkel mobilkamera. Den högra har jag (med tillåtelse) lånat från Kristianstadsbladets hemsida, fotograf Tommy Svensson.

                

Jonas Rydberg

Jonas Rydberg är den nye kommunchefen i Östra Göinge sedan oktober 2010. Jonas Rydeberg är inte obekant med bygden. Han har tidigare jobbat som officer på T4 i Hässleholm och även varit vd för Linjebuss, samt kanslichef hos Kristdemokraterna. I grund och botten är han civilekonom, så det är en man med en bred bakgrund som kommit till Östra Göinge kommun. Närmast kommer han från arbetet som personalchef vid Värmdö kommun. Han menar att Östra Göinge har flera starka sidor. Naturen och miljön är några exempel. Jonas Rydeberg anser att det i kommunen finns goda förutsättningar för en gynnsamm befolkningsutveckling och företagssamhet. Han tycker också att det är spännande att kommunen fått en ny politisk majoritet.

Jag fick en liten pratstund med honom den 26 okt. 2010 då jag också tog denna bild.

Peter Halldorf

Peter Halldorf, född 21 juni 1958, pastor i Pingströrelsen och verksam på Nya Slottet i Bjärka-Säby söder om Linköping. Han är redaktör och ansvarig utgivare för Pilgrim. På Nya Slottet, där Pilgrim har sin redaktion, leder han retreater tillsammans med en kommunitet. Där leder han också stora ekumeniska uppbyggelsemöten, som samlar tusentals människor från olika kyrkor och samfund. Han är författare till ett stort antal böcker om lärjungaskap, det inre livet och den tidiga kyrkans historia. Peter Halldorf har haft stor betydelse för Svensk kristenhet. Dels genom sitt författarskap, men också genom sitt predikande i många olika kyrkor och samfund. Han framstår som en förnyare av helhjärtad kristen tro med en bred kyrklig förankring.

Peter gästade Broby lördagen den 23 oktober 2010 då han hade tre ekumeniska samlingar. Ämnet var ”Den Helige Ande i våra liv och i vår gudstjänst”. Det var stark djup andlig förkunnelse. Utanför församlings-hemmet fick jag ta denna bild av honom. I bakgrunden syns prästgården.

Ann Heberlein

                

Ann Heberlein är teologie doktor i etik, talare och författare. I början av 2009 kom hennes självbiografiska bok ”Jag vill inte dö, jag vill bara inte leva” om psykisk ohälsa. En bok som väckt enorm uppmärksamhet och debatt. Ann lider sedan tjugoårsåldern av den psykiska sjukdomen bipolär typ 2, som tidigare kallades manodepressivitet.

Ann Heberlein är doktor i etik vid Lunds universitet och disputerade 2005. Under sin fortsatta karriär har hon i stor utsträckning ägnat sig åt skuldbegreppet. Hon har undervisat vid universitet i sexualetik, miljöetik, feministisk etik och teologisk etik. Ann är en ofta engagerad föreläsare i etiska frågor. Hennes ämnen är: Att ta ansvar, etik och moral och psykisk hälsa. I augusti 2008 lämnade hon Svenska kyrkan för att hon bland annat ansåg att den blivit ytlig och banal, för att kyrkan inte längre vågar tala om Gud, Jesus, om synd och förlåtelse.

Jag hade förmånen att lyssna till henne på Hotel Åhusstrand i Åhus den 21 okt. 2010 då hon föreläste på en länsträff för överförmyndare. Den glada bilden till vänster tog jag med min mobiltelefon och bilden till höger har jag lånat från Talar-forums hemsida www.talarforum.se På denna hemsida kan man också boka Ann för föreläsningar.